Tandarts Praktijk CWH Dekker

Inschrijven

De praktijk staat open voor nieuwe inschrijvingen. Als u zich bij ons wilt inschrijven kan dit door telefonisch contact met ons op te nemen. U kunt desgewenst ook een e-mail sturen met hierin uw persoonlijke gegevens (naam, geboortedatum, adres, BSN, telefoonnummer en e-mailadres). Wij zullen u dan bellen voor het maken van een afspraak.

Tijdens uw eerste bezoek aan de praktijk zal u onder andere worden gevraagd om een gezondheidsverklaring in te vullen. U wordt verzocht, ons hierbij alle relevante informatie te verstrekken en ons bij ieder volgend bezoek in te lichten over eventuele wijzigingen die zich tussentijds hebben voorgedaan in uw gezondheidssituatie. Met de ingevulde verklaringen wordt door ons zeer discreet omgegaan en deze zullen dan ook nimmer ter beschikking worden gesteld aan derden (zoals zorgverzekeraars).

Als wij beschikken over uw e-mail adres ontvangt u in de week die voorafgaat aan uw afspraak een herinnering via de mail. Mocht u onverhoopt niet in de gelegenheid zijn om een gemaakte afspraak na te komen wordt u verzocht deze zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk een werkdag van tevoren telefonisch of via e-mail te annuleren zodat wij de vrijgekomen tijd misschien nog voor iemand anders kunnen reserveren.

Indien u een eerder gemaakte afspraak wilt verzetten heeft het onze voorkeur als u dit telefonisch doet.