Tandarts Praktijk CWH Dekker

Tarieven en declaraties

De behandeltarieven zijn wettelijk vastgesteld en dus bij iedere tandarts in Nederland gelijk. Een overzicht van de tarieven kunt u hier bekijken of downloaden. Bij behandelingen die naar schatting hoger zullen gaan uitvallen dan EUR 250 per persoon zult u hierover in principe van tevoren door ons worden ingelicht. Indien u tevens prijs stelt op een schriftelijke kostenbegroting kunt u dat aangeven. Wij versturen onze declaraties bij voorkeur via e-mail.

Als u geen e-mailadres heeft, kunt u de declaratie na afloop van de behandeling meekrijgen of deze zal worden opgestuurd. Indien wij een contract hebben afgesloten met uw zorgverzekeraar kan de declaratie door ons in voorkomende gevallen rechtstreeks bij uw zorgverzekeraar worden ingediend zodat u niets hoeft voor te schieten. De meeste behandelingen die onder de basisverzekering vallen, zoals behandeling van kinderen tot 18 jaar, kunnen op deze wijze worden verwerkt. Zo kan het bijvoorbeeld voorkomen dat u wel een declaratie ontvangt voor uw eigen behandeling, maar niet voor die van uw kinderen.

Tijdens de avond-, nacht- en weekenddienst geldt bovenop het normale tarief een toeslag. Normaal gesproken wordt u geacht de volledige behandeling contant te voldoen.

U kunt de declaratie die u van ons ontvangt meestal digitaal indienen bij uw zorgverzekeraar. Download hiervoor eerst het declaratiebestand zodat u dit op alvast uw computer heeft staan en klik vervolgens op de link van uw zorgverzekeraar. Hieronder vindt u de links naar het declaratieportaal van de grootste zorgverzekeraars.